פתרון חידת חודש אוקטובר 2018

04/11/2018

מה רואים בתמונה והיכן?

חידת אוקטובר18.jpg
חידת אוקטובר18.jpg

הפתרון:

חורבת טורה, יישוב מבוצר מהתקופה החשמונאית, שמורת נחל שורק. פרופ' בועז זיסו מציע לזהותו עם היישוב טור שמעון.

פתרו נכונה לפי הסדר:

אסף אברהם, פרופ' מרדכי אביעם, יואב אבניאון, מודי שניר, דן כנען, מאיר כהנא, ד"ר עמית הורן, אחיה כהן-תבור, רינת פשין, דקל גד, ערן מאיר, דביר רביב, אסף בן חיים, צבי פיש, איתמר ארבל, עמי דברת, גדי מה-טוב, נילי פרי, ד"ר ירון עובדיה, אבישי בלומנקרנץ, ד"ר נילי גרייצר, שלמה מוסמן, חיים כראל, איתן גביש, אורי אורבך, יעקב שקולניק, פבלו בצר, שרון טל, עודד מיוחס, מנחם זלוצקי, ד"ר אורית פלג-ברקת, שמוליק שפירא ומנחם פריד.

ואם שכחתי מישהו, אתו הסליחה.