פתרון חידת חודש אפריל 2018

שם כתב: דוקטור צביקה צוק 07.05.2018

מה רואים בתמונה והיכן?

חידת חודש אפריל 18

הפתרון:

מערת קפזה למרגלות הר הקפיצה ליד נצרת

פתרו:

שרה סימון, ד"ר ראובן ישורון ואבישי בלומנקרנץ ואם שכחתי מישהו, אתו הסליחה.