חידת חודש יולי 21

שם כתב: יוסי בורודוביץ' - ראש תחום מורשת ברשות הטבע והגנים 18.07.2021

מה רואים בתמונה והיכן?

חידת חודש יולי 21

פתרונות יש לשלוח במייל: iosib@npa.org.il

(עד ה-25.07.2021 בלבד)