פתרון חידת חודש יוני 2018

מאת: דוקטור צביקה צוק 05/07/2018

מה רואים והיכן?

חידת חודש יוני 2018
חידת חודש יוני 2018

הפתרון:

הורקניה.

פתרו נכונה לפי הסדר:

אחיה כהן תבור, גד מה טוב, ד"ר ירון עובדיה, דבורה יונאי וגליה דורון, בני אליאסון, שלומי פלד, עפר דגן, עמיחי נעם, מאיר כהנא, אבישי בלומנקרנץ ואסף בן חיים,

אם שכחתי מישהו, אתו הסליחה.