פתרון חידת חודש מרץ 2018

שם כתב: דוקטור צביקה צוק 29.03.2018

הווילה הרומית בגן לאומי אפולוניה

חידת חודש מרץ 2018

פתרו:

ד"ר מוטי אביעם, יואב אבניאון, נילי פרי ואיתמר ארבל.

ואם שכחתי מישהו, אתו הסליחה.