חידת חודש ספטמבר 2020

שם כתב: ד"ר צביקה צוק - ארכיאולוג רשות הטבע והגנים 29.09.2020

מה רואים בתמונה והיכן?

חידת חודש ספטמבר 2020 מה רואים בתמונה והיכן?

פתרונות ניתן לשלוח במייל: tsuk@npa.org.il לד"ר צביקה צוק עד 6.10.2020 בלבד