חידת חודש ספטמבר 2020

מאת: ד"ר צביקה צוק - ארכיאולוג רשות הטבע והגנים 29/09/2020

מה רואים בתמונה והיכן?

חידת חודש ספטמבר 2020
חידת חודש ספטמבר 2020, מה רואים בתמונה והיכן?

פתרונות ניתן לשלוח במייל: tsuk@npa.org.il לד"ר צביקה צוק עד 6.10.2020 בלבד