פתרון חידת חודש פברואר 2019

שם כתב: דוקטור צביקה צוק - ארכיאולוג רשות הטבע והגנים 11.03.2019

מה רואים בתמונה והיכן?

חידת פברואר 19.jpg

פתרון:

רצפת הפסיפס המשוחזרת של בית הכנסת בגן לאומי קיסריה. הכתובת "יוליס"

פתרו נכונה לפי הסדר:

ורד שריג, דני הרמן, ד"ר נילי גרייצר ורון חרמוני-להט.