יצוא בעלי חיים

Melopsittacus undulatus
Melopsittacus undulatus, צלם: איל ברטוב

ראשית, עליכם לבדוק האם המינים המבוקשים ביצוא מופיעים ברשימות הלבנות הבאות (רשימות מינים המותרים ביבוא יצוא והחזקה בכפוף להיתר מרשות הטבע והגנים).

🦜רשימה לבנה לעופות

🦎 רשימה לבנה לזוחלים 

🐇 רשימה לבנה ליונקים

המינים המבוקשים מופיעים באחת מהרשימות הלבנות? כן, יש להמשיך בהליך להגשת בקשה.

המינים המבוקשים אינם מופיעים ברשימה? הקש כאן

הליך להגשת בקשה למינים מהרשימות הלבנות:

  1. ישלהסדיר היתר סחר באמצעות פורטל היתרים על מנת להיות סוחר מורשה מטעם רשות הטבע והגנים.
  2. במקביל להסדרת היתר סחר, יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל import@npa.org.il  מצורף  טופס בקשה להיתר ייצוא .
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.   ⚠️ במילוי הטופס יש להקפיד על ציון הכמויות ושמות מדעיים מלאים.
  4. קבלת היתר יצוא כרוכה בתשלום אגרה. לאחר אישור הבקשה, ישלח אליך לדוא"ל סכום האגרה ופירוט אמצעי התשלום.
  5. ההיתר תקף לחצי שנה ולמשלוח אחד בלבד.
  6. עם קבלת היתר הייצוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור הצורך בקבלת היתר בריאות, לדוא"ל rachelaf@moag.gov.il.
  7. 48 שעות טרם המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר יצוא המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים בדוא"ל על הכמויות שהוצאו בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).

קטגוריות