יבוא חפצים אישיים

שופר
שופר, צילום: שופרות ריבק-ברששת

חפצים אישיים המכילים חלקי חיות בר/ערכי טבע מוגנים:

  • מהחי: אם הפנינה, קוויאר, תכשיטים, עורות, פרוות, דמים, פוחלצים, *פריטי שנהב.
  • מהצומח: ריהוט, כלי נגינה, תמציות, תרופות.

בטרם הגשת בקשת יבוא, יש לשלוח היתר יצוא ו/או כל מסמך רלוונטי אחר ממדינת היצוא לפריט המבוקש במייל: import@npa.org.il. עם קבלת המסמכים ואישורם העקרוני על-ידי מחלקת היתרים, ניתן יהיה להמשיך בהליך הגשת הבקשה כמפורט:

הליך להגשת בקשה:

  1. עליך להסדיר היתר החזקה באמצעות פורטל היתרים למעט מוצרים המופיעים בהיתר ההחזקה הכללי, שעבורם אין צורך בהסדרת היתר החזקה.
  2. במקביל להסדרת היתר החזקה, יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל import@npa.org.il . מצורף טופס בקשה להיתר ייבוא.  במילוי הטופס יש להקפיד על ציון השם המדעי מלא.
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
  4. קבלת היתר יבוא כרוכה בתשלום אגרה. לאחר אישור הבקשה, ישלח אליך לדוא"ל סכום האגרה ופירוט אמצעי התשלום. מוצרים שמקורם בצמחים בלבד אינם כרוכים בתשלום אגרה.
  5. ההיתר תקף לחצי שנה.
  6. קבלת היתר יבוא מרשות הטבע והגנים אינה פוטרת מהצורך בקבלת כל היתר או רישיון נוסף הנדרשים על פי כל דין .
  7. 48 שעות טרם הגעת המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר הגעת המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים על יבוא בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).