יבוא יונקים

ארנב התמונה נלקחה מתוך אתר Flickr

🐇רשימה לבנה:

רשימת מינים המותרים ביבוא, סחר והחזקה בישראל בכפוף להיתר מרשות הטבע והגנים.

האם המינים המבוקשים מופיעים ברשימה הלבנה?

מינים שאינם מופיעים ברשימה הלבנה – אסורים ביבוא, סחר והחזקה!

🐇הליך להגשת בקשה:

  1. עליכם להסדיר היתר סחר באמצעות פורטל היתרים  על מנת להיות סוחר מורשה מטעם רשות הטבע והגנים.
  2. במקביל להסדרת היתר סחר, יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל import@npa.org.il  מצורף טופס בקשה להיתר ייבוא. ⚠️ במילוי הטופס יש להקפיד על פרטי ספק, כמויות ושמות מדעיים מלאים.
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
  4. קבלת היתר יבוא כרוכה בתשלום אגרה. לאחר אישור הבקשה, ישלח אליך לדוא"ל סכום האגרה  ופירוט אמצעי התשלום.
  5. ההיתר תקף לחצי שנה ולמשלוח אחד בלבד.
  6. עם קבלת היתר הייבוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור הצורך בקבלת היתר בריאות, לדוא"ל rachelaf@moag.gov.il .
  7. 48 שעות טרם הגעת המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר הגעת המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים בדוא"ל על הכמויות שהובאו בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).

 

קטגוריות