יצוא חפצים אישיים

שופר
שופר, צילום: שופרות ריבק-ברששת

תוצרים:

  • מוצרים המכילים חלקי חיות בר וערכי טבע מוגנים: אם הפנינה, תכשיטים, עורות, פרוות, פוחלצים, *פריטי שנהב.
  • מוצרים המכילים צמחים: ריהוט, כלי נגינה, תמציות, תרופות.

הליך להגשת בקשה:

  1. עליך להסדיר היתר החזקה באמצעות פורטל ההיתרים.
  2. במקביל להסדרת היתר החזקה, יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל import@npa.org.il  מצורף טופס בקשה להיתר ייצוא.⚠️  במילוי הטופס יש להקפיד על ציון שם מדעי מלא. בנוסף יש לשלוח היתר מקור* של המינים.
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
  4. קבלת היתר יצוא כרוכה בתשלום אגרה. לאחר אישור הבקשה, ישלח אליך לדוא"ל סכום האגרה ופירוט אמצעי התשלום. מוצרים שמקורם בצמחים בלבד אינם כרוכים בתשלום אגרה.
  5. ההיתר תקף לחצי שנה ולמשלוח אחד בלבד.
  6. קבלת היתר יבוא אינה פוטרת מהצורך בקבלת כל היתר או רישיון נוסף הנדרשים על פי כל דין
  7. 48 שעות טרם המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר יצוא המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים בדוא"ל על הכמויות שהוצאו בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).

*היתר מקור – היתר החזקה ו/או סחר ו/או היתר יבוא המעידים על חוקיות החזקת חיות הבר ו/או ערך הטבע המוגן בטרם היצוא.