לומדים אומנות בגן לאומי בית גוברין - מרשה

12.05.2015

שם השיעור: אומנות ציורי קיר במערת הקבורה ותרבות התיאטרון הרומי בבית גוברין

ארינה ויציעים בתיאטרון הרומי - בית גוברין

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

אומנות העת העתיקה: אמצעים, טכניקות, תוכן ותפקיד תרבותי

תופעה הממחישה את הנושא:

במערת הקבורה שומרו ושוחזרו מערך הקברים המשפחתי, ציורי הקיר והכתובות, מהמאה השניה לפני הספירה. בתיאטרון מהתקופה הרומית שומר ושוחזר מבנה המקום.

הצעה לפעילות תלמידים:

במערת הקבורה מהמאה השניה לספירה ניתן לסקור, לצייר ולמיין את המרכיבים האומנותיים המצויירים כגון חפצים (כד), יצורים מיתולוגיים (גריפון), סצינות (ציד) וכתובות. כל אלה קשורים לתרבות ההלינסטית שרווחה במקום בתקופה האמורה. בנוסף, סדר כוכי הקבורה מעיד על מבנה היררכי של המשפחה.

בתיאטרון מהתקופה הרומית ניתן לעמוד על גודלו ועוצמתו של המבנה , כמו גם של האבנים מהם נבנה. אלה מבטאים עוצמה וכוח של התרבות. ניתן לשחזר באמצעות סיפורים ודרמה את השימוש במיתקן לקרבות הגלדיאטורים. יש כאן ביטוי ממשי של המושג 'לחם ושעשועים' המוזכר בהקשר לתרבות הרומית.הארינה והיציעים בתיאטרון הרומי שבגן לאומי בית גוברין

ללמוד בגן לאומי בית גוברין – מרשה

מקרא –אזכורי מרשה ב מקרא בהקשר של נחלת שבט יהודה וגבולות ממלכת יהודה

מדע וטכנולוגיה –ניצול תכונות הסלעים בידי האדם לחציבת מערות לשימושים מגוונים במרשה

אומנות –אומנות ציורי קיר במערת הקבורה ותרבות התיאטרון הרומי בבית גוברין

גיאוגרפיה –גיאוגרפיה היסטורית של מרשה- גורמי מיקום: השפלה הגבוהה ודרך נחל לכיש