לומדים אומנות בגן לאומי ציפורי

25/09/2016

שם השיעור: תכנים וטכניקה ברצפות הפסיפס בציפורי

גן לאומי ציפורי
zipori, צביקה צוק

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

רצפת פסיפס, טכניקה, תוכן, הצללה, הבעה

תופעה הממחישה את הנושא:

בציפורי מספר רב של רצפות פסיפס וראוי לבחור אחת ולהתמקד בה: הרצפה בוילה הרומית, הרצפה בבית הכנסת, או רצפת הנילוס בעיר התחתונה.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים ישרטטו את מתאר הרצפה ויוסיפו, על השרטוט, את סידור הרצפה לחלקיה השונים. בכל אחד מחלקי השטיח, עליהם לציין בכתב, או ברישום בסיסי, את תוכן התמונה המוצגת בו. בוילה הרומית ניתן לעמוד על הפער בין התוכן לבין הסידור: בשטיח מוצגות סצנות מחיי ההוללות של האל דיוניסוס, אך הן מסודרות במסגרות מלבניות וסימטריות מבחינת המיקום סביב השטיח המרכזי ומספר הדמויות בכל מסגרת. המסקנה היא שהרצפה לא שימשה לפולחן האל, אחרת היה הסידור תואם את התוכן, אלא מדובר בתבנית קבועה מראש של שטיח, לתוכה שובצו ציורים מתוך קטלוג ציורים אפשריים.

בהמשך יעמדו התלמידים על טכניקת הפסיפס. עליהם לבחון חלקים שונים ברצפה ולהשוות את גודל האבנים בפסיפס וכן את מספר הגוונים. בחלקים החיצוניים האבנים גדולות יחסית, וצבען אחיד, ואילו בלב הציור, ובמיוחד בדמות האישה בתחתית רצפת הפסיפס בוילה הרומית, האבנים קטנות במיוחד ומספר גווני הצבעים הוא רב ביותר. המסקנה היא שככל שהאבנים קטנות ומגוונות מבחינת צבען, כך מתקבל ציור עשיר יותר בפרטים כגון הבעות פנים, הצללה של כיווני אור ופרספקטיבה.