לומדים אומנות בשמורת טבע נחל תנינים

20.05.2015

שם השיעור: אומנות ציור נוף פיגורטיבי ומופשט בנחל תנינים

מרפסת תצפית לנוף שמורת נחל תנינים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

ההבדל בין גישה פיגורטיבית לגישה מופשטת

תופעה הממחישה את הנושא

בנחל תנינים עמדות אחדות בהן ניתן להשקיף על נוף רחב ולהפנות את תשומת הלב לפרטים בנוף כגון עץ, ציפור, סלע, ערוץ נחל או למראה הכללי של מכלול הנוף

הצעה לפעילות תלמידים

בפעולה ראשונה של ציור (או רישום)

נתייחס לפרטי נוף נבחרים בגישה פיגורטיבית. ניתן לבחור פריט נוף אחד או מראה כללי, אך יש לעמוד על דיוק בעבודה והתייחסות לתכונות הייחודיות של האובייקט הנבחר. ציור זה ייבחן בהשוואה לציור השני.
מרפסת תצפית לנוף השמורה

בפעולה שניה של ציור (או רישום)

נתייחס לאותם פרטי נוף, או לחלופין למראה הנוף הכללי, והפעם בגישה מופשטת. בהתאם למושגים שנלמדו לגבי ציור מופשט, יינתן דגש להכללה של תכונות או ליצירת מסגרות גיאומטריות בתיאור האובייקט. ציור זה ייבחן בהשוואה לציור הפיגורטיבי לעיל.

לומדים בשמורת הטבע נחל תנינים

שמות השיעורים:

  • מדעי הטבע – איכות מים בהשוואה בין נחל תנינים לנחל עדה
  • מדעי הטבע – שלושה בתי גידול בנחל תנינים: בית הגידול הלח, רכס הכורכר וחוף הים