לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי אשכול

20/09/2016

שם השיעור: מעיינות הבשור כמקור חיים במרחב מדברי בפארק אשכול

גן לאומי בשור - פארק אשכול
גן לאומי בשור - פארק אשכול, גן לאומי בשור - פארק אשכול

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

מים, מים כמקור חיים

תופעה הממחישה את הנושא:

מספר מעיינות מים הנובעים באפיק נחל הבשור. הנחל ויובליו מנקזים חלקים מהר הנגב וממישורי צפון הנגב, הנמצאים בחבל ארץ מדברי מבחינה אקלימית.

הצעה לפעילות תלמידים:

בתצפית מגבעת המצפור (חרבת שלאלה) ניתן לזהות את מרחבי הלס המדבריים ואת אזור שפיעת המעיינות באפיק הבשור. ניתן לערוך השוואה בין שני המרחבים במאפיינים כגון: כיסוי צומח, מגוון צומח, שרידי פעילות אנושית בעבר ופעילות אדם היום. בנוסף ניתן להשלים את התצפית בעזרת מפה גיאוגרפית ומפת משקעים, ולזהות את הגבול בין הארץ הנושבת – שבה כמות הגשמים מאפשרת קיום חקלאות לבין ארץ המדבר – שם כמות הגשמים פחותה וכך גם מספר הישובים. מניתוח זה ניתן להסיק שמקורות מים קבועים במדבר מהווים מוקד להתיישבות האדם.

בסיור באתר ניתן לזהות את פעילות האדם במקום בתקופות שונות. תחנת הדרכים המצרית, משאבות המים הבריטיות ואתר התיירות הישראלי, אלה דוגמאות לשימוש האדם במקורות מים קבועים במרחב מדברי.