לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי ירקון - גורמי מים

25/09/2016

שם השיעור: גורמי מיקום ותפקוד נקודת היישוב במעיינות הירקון

שרידי בית המושל המצרי בגן לאומי ירקון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

גורמי מיקום, נקודה אסטרטגית, מבצר

תופעה הממחישה את הנושא:

השרידים בתל אפק: בית המושל המצרי, שרידי היישוב הרומי, שרידי המבצר העותומני ושרידי מפעל השאיבה הבריטי

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יבחנו את השרידים בתל. ניתן לערוך עבודה בצוותים העוברים בין אתרי המשנה. בכל תחנה יש לבחון את השרידים בהתאם לשאלות חוזרות: שרטוט תוכנית המתאר של היישוב הנראה בשרידים, אפיון סגנון הבנייה – חומרים וצורה, והשערה לגבי תפקודו. יש לעמוד על עוצמת הבנייה של בית המושל המצרי, היקפה של העיר הרומית הניכר במעט משרידי הרחוב הנראה, גודלו של המבצר העותומני וגודל הבריכות במפעל המים הבריטי.

בהמשך יצפו התלמידים לנוף מהתל מערבה, ויזהו את אזור הנביעה של מעיינות הירקון. לאור מידע זה עליהם לקשור בין גורמי המיקום והתפקוד של היישוב בתקופות השונות. באופן כללי היישוב באתר, בכל התקופות, נועד לאבטח את השימוש במים הנובעים למרגלות התל. בנוסף ניתן להתייחס לדרך הבין לאומית שעברה ממזרח לתל, במעבר ההכרחי שבין ערוץ הנחל, הנמשך מכאן מערבה, לבין ההרים הנראים ממזרח.​​