לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי מבצר יחיעם-מיקום אסטרטגי ואמצעי ביצור

15/07/2015

שם השיעור: גורמי מיקום אסטרטגי ואמצעי ביצור במבצר יחיעם

מכלול שער הכניסה למבצר
מכלול שער הכניסה למבצר

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

גיאוגרפיה ישובית: גורמי מיקום של יישוב​

תופעה הממחישה את הנושא

במבצר יחיעם, בתקופות שונות, נוצל המיקום האסטרטגי, מבחינה טופוגרפית, לצורך התבצרות. מלבד אמצעי ההגנה הטבעיים, הקשורים למיקום הטופוגרפי, ניתן לזהות אמצעי ביצור כגון:

  • חומה
  • חרכי תצפית וירי
  • מכלול השער
  • מגדל פנימי מבוצר
  • קירות מסיביים וקו עמדות של קיבוץ יחיעם

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יסקרו את האתר ויאתרו בו מרכיבי הגנה וביצור שונים, כמפורט לעיל.
ניתן להכין מפה אילמת, עליה יסמנו את מיקומם של אמצעי הביצור: קו החומה, נקודות העמדות וכדומה.
בנוסף עליהם לנתח את מכלול השער הכולל שליטה על הנכנסים, פנייה משולבת המאטה את המבקשים להיכנס ושיחזור מיקום הדלתות על פי אבני הסף.
בתצפית, יבחנו התלמידים את הקשר בין תפקוד המקום, בהתאם למאפייניו כמקום מבוצר ומוגן, לבין מיקומו הטופוגרפי, כצופה ושולט על מישור החוף: הדרכים ושטחי החקלאות. השלוחה המבודדת מסביבתה, על ידי ערוצי הנחלים יחיעם וגעתון, מהווה מקום מוגן שקשה לכובשו.