לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי מעין חרוד

20/09/2016

שם השיעור: יחדות נוף גיאוגרפיות בתצפית ממעין חרוד

עמק חרוד וגבעת המורה מתצפית מבית חנקין
עמק חרוד וגבעת המורה מתצפית מבית חנקין

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

גבולות גיאוגרפים ויחידות נוף: גליל תחתון, עמק חרוד ומורדות הגלבוע.

תופעה הממחישה את הנושא:

ממדרגת הסלע של מערת מעיין חרוד נראה בנוף עמק חרוד, התחום בין רמות הגליל התחתון המזרחי לבין הגלבוע. עמק חרוד מהווה חלק ברצף עמקי הצפון, עמק בית שאן ממזרח ועמק יזרעאל ממערב.

הצעה לפעילות תלמידים:

בתצפית ניתן לזהות את יחידות הנוף עמק חרוד, מורדות הגלבוע ורמת יששכר בגליל התחתון המזרחי. בטווח יותר גדול מזהים את גבעת המורה והר תבור בגליל התחתון, ואת המשך קן העמקים בעמק יזרעאל ובעמק בית שאן. בהתאם לרמת התלמידים ניתן להגדיר את המונחים הגיאוגרפיים: עמק, הר ורמה. כמו כן, ניתן להיעזר במפה גיאוגרפית ולזהות את גבולותיהן של יחידות הנוף, ואף להשוות מפה לשטח ולהשלים על מפה אילמת את מיקומה של כל יחידה.

בתצפית ניתן להשתמש במפה גיאולוגית ולעמוד על ההבדלים בין יחידות הנוף. ניתן להשוות מסלע, קרקע, שיפועים, גובה טופוגרפי, כיסוי צומח טבעי ושימושי האדם כגון: דרכים, חקלאות ויישובים. רמת יששכר בנויה מבזלת, הר הגלבוע מסלעי גיר ועמק חרוד מאדמת סחף.​​