לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי עין עבדת ואחוזת קבר בן גוריון

25/09/2016

שם השיעור: יחידות הנוף של רמת עבדת ונחל צין בתצפית מאחוזת קבר דוד בן גוריון.

נחל צין בפנייתו לכיוון מזרח
נחל צין בפנייתו לכיוון מזרח

​המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

גבולות גיאוגרפיים ויחידות נוף: הר הנגב

תופעה הממחישה את הנושא:

מאחוזת הקבר צופים לכיוון דרום ומזרח. ניתן לזהות את אפיק נחל צין בשני חלקים נפרדים: קניון עין עבדת והנחל הרחב שבין שדה בוקר לבין רמת עבדת. כמו כן ניתן לזהות את זווית הפנייה שמבצע הנחל, מכיוון דרום-צפון, לכיוון מערב-מזרח, במעבר שבין שני חלקיו. בנוסף נראית רמת עבדת הכוללת את המצוק הפונה לנחל צין, שטח הרמה המיושר יחסית ומספר פסגות כפתור ושולחן.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יצפו לנוף ויזהו בעזרת מפה או מפה אילמת את המרכיבים הבאים: מהלכו של נחל צין, רמת עבדת, מצוקי הצין ואת הנחלים המנקזים את רמת עבדת לנחל צין. ניתן להגדיר מאפיינים פיזיים לכל מרכיב: גובה, תלילות, צבע המסלע, סוג מסלע. המעבר הטופוגרפי מנחל צין אל רמת עבדת מתבטא בסדרה של מצוקים גבוהים, העולים מהנחל אל מישורי הרמה.

ניתן להיעזר במפה גיאולוגית ולבדוק את המסלע, אפשר להבחין כי רמת עבדת בנויה מגיר אאוקני צעיר השוכב על שיכבת חוואר ולזהות איזה נוף יוצרת כל אחת מהשכבות: נוף המצוקים של הגיר לעומת נוף רחב ורך של שיכבת החוואר.