לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי קומראן - זרמים

13/09/2016

שם השיעור: זרימה שיטפונית, קנייון ומניפות סחף בנחל קומראן

חוואר הלשון בגן לאומי קומראן
חוואר הלשון בגן לאומי קומראן

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תהליכים בנוף: קניון מניפת סחף

תופעה הממחישה את הנושא:

שביל הליכה מוביל אל ערוצו של נחל קומראן המתחתר בסלעי גיר. בקטע זה הוא תלול וקניוני. בהמשך, עובר הנחל בסלעי חוואר הלשון, שם האפיק מתמתן ומתרחב. מנקודת התצפית רואים את ערוץ הנחל מגיע לחופו של ים המלח.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יערכו בדיקה של סוג המסלע בשתי נקודות שונות: האחת, בשביל המוביל אל ערוץ הנחל להגדרת חוואר הלשון והשנייה, בערוץ הנחל להגדרת הגיר. ניתן לערוך השוואה בין הסלעים בתכונות כגון: קושי, צבע, מרכיבים כימיים וגודל גרגר. מנקודת התצפית לעבר האפיק יערכו השוואה למראה הנוף בשני קטעי הנחל: הקניון בסלע הגיר הקשה, והאפיק הרחב בסלע החוואר הרך. עליהם לעמוד על הקשר שבין מראה הנוף לבין תכונות הסלעים, ולהסביר כיצד נוצר הנוף בכל אחד מחלקי הנחל.

התלמידים יאתרו במפה את אגן הניקוז של נחל קומראן, ואת הפרשי הגובה בין רום אגן הניקוז במדבר יהודה לבין מוצא הנחל בים המלח. כמו כן, עליהם לזהות בנוף את מניפת הסחף בכניסת הנחל לים המלח. לאור עדויות אלה, עליהם להסיק על מהלך המים באפיק לאחר ירידת גשם: המים זורמים במורד התלול בעוצמה גבוהה, הגורמת לבליית הסלעים ולסחף רב הנסחף עם המים. כאשר מגיעים המים למפלס הים, השיפוע קטן ביותר, זרימת המים נעצרת, ואין להם עוד אנרגיה להניע את הסחף מההרים. לפיכך מצטבר הסחף במפגש הנחל והים, בצורה של מניפת סחף הנראית בנוף.