לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי קומראן – נוף וגבולות

13/09/2016

שם השיעור: גבולות גיאוגרפים ויחידות נוף בתצפית מקומראן

תצפית לעבר ים המלח והרי מואב
תצפית לעבר ים המלח והרי מואב

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

גבולות גיאוגרפים ויחידות נוף: בקע ים המלח, מדבר יהודה.

תופעה הממחישה את הנושא:

קומראן שוכנת בצפון ים המלח, על גבי גבעה, וממנה תצפית היקפית. ניתן לזהות את בקע ים המלח, הימה, חופי הים, הרי מואב במזרח ומצוק העתקים של מדבר יהודה במערב.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יצפו אל הנוף ויזהו את מדבר יהודה, בקע ים המלח והרי מואב. התלמידים יגדירו מאפיינים לכל אחת מיחידת הנוף כגון: גובה טופוגרפי, צבע שולט וכיסוי צומח. בנוסף ניתן לזהות את יחידות הנוף במפה גיאוגרפית, ולהגדיר את גבולותיהם.

על בסיס תמונת הנוף והניתוח במפה, ניתן להגדיר את מאפייניו הטופוגרפיים של הבקע, כאזור מונמך בין שני אזורים הרריים, ולעמוד על השפעת הטופוגרפיה על האקלים: איזור חם וייבש בשל היותו 'בצל גשם'. לתלמידים מתקדמים ניתן לעמוד על שלבים בהיווצרות הבקע, כפי שעולה מניתוח חוואר הלשון, המרכיב את גבעת קומראן.