לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי קסטל

שם השיעור: ירושלים ותלותה הגיאוגרפית בדרך העולה בהרי ירושלים בתצפית מהקסטל

תצפית לעבר מבואותיה של ירושלים

​​המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

ירושלים והרי ירושלים – מאפיינים גיאוגרפיים​

תופעה הממחישה את הנושא

תצפית היקפית על הרי ירושלים. נראים: הנוף ההררי של הרי ירושלים המורכב משלוחות ומערוצי נחלים בהפרשים טופוגרפיים תלולים. כמו כן, נראית הדרך לירושלים, החוצה את הפרשי הגובה שבין השלוחות לבין ערוצי הנחלים.

הצעה ל​פעילות תלמידים

בתצפית לעבר ירושלים ניתן לעמוד על המחסור בשטחים מישוריים וקרקעות לגידולי חקלאות, ומכאן להסיק על תלותה של העיר באספקה ממישור החוף (ניתן להוסיף מידע לגבי המחסור במים).
המסקנה היא שחשיבותה של ירושלים היא דתית, אבל כדי לשמש עיר מרכזית היא תלויה בקשר עם עורף כלכלי מרוחק – מישור החוף.בחקירה של נוף הרי ירושלים, ניתן להשלים מידע מהשטח על גבי מפה אילמת.
ניתן לזהות כי הדרך מכיוון מערב צריכה להתגבר על מכשולים טופוגרפיים:

  • עליה מהמישור לאבו-גוש
  • ירידה וחציית נחל כסלון
  • עליה לקסטל
  • ירידה וחציית נחל שורק
  • ועלייה נוספת לירושלים