לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי קריית פארק הרמון

25/09/2016

שם השיעור: יחידת נוף המכתש בתצפית ממרכז המבקרים רמון

דגם מכתש רמון
דגם מכתש רמון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

יחידות נוף מכתש רמון כחלק מהר הנגב

תופעה הממחישה את הנושא:

ממרכז המבקרים נשקף נופו של מכתש רמון: המצוקים הסוגרים סביב, שכבות סלע שונות המתגלות בו ומוצא הנחלים רמון ונקרות. בתוך המבנה דגם של המכתש על כל מרכיביו.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יתבוננו בדגם של מכתש רמון ויזהו את גבולותיו. בעזרת דף הסבר לגבי מאפייני מכתש, יזהו התלמידים את המאפיינים בדגם: עמק, המוקף סביב מצוקים תלולים, ומנוקז על ידי נחל ראשי אחד. התלמידים יקבלו איור של המכתש ויזהו נקודות מרכזיות בו, כגון הר ארדון, בהשוואה בין התרשים למודל. לאחר מכן יצפו התלמידים למכתש דרך חלונות התצפית ויערכו השוואה בין התרשים לבין השטח. כלומר, זיהוי מיקומן של נקודות הציון שרשומות בנוף הנראה.

פעילות נוספת ממוקדת בהיבטים הגיאולוגיים. התלמידים יאתרו בנוף הנראה מרכיבים הנבדלים בצורה ובצבע. עליהם לאתר מרכיבים אלה בתערוכת התמונות הגיאולוגיות, ולהגדיר את שכבות הסלע ותופעות המסלע השונות הנגלות בנוף המכתש.