לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי תל חצור - גורמי מיקום

14/07/2015

שם השיעור: גורמי מיקום גיאוגרפיים של חצור בעמק החולה

תצפית לעבר העורף החקלאי של חצור המקראית
תצפית לעבר העורף החקלאי של חצור המקראית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

גיאוגרפיה ישובית: גורמי מיקום של יישוב​

תופעה הממחישה את הנושא

מהתל נראה מצפון נוף עמק החולה וממזרח מבחינים במעבר הצר הנוצר כתוצאה מקו המגע בין הבזלת של רמת כורזים לבין מדרון הרי צפת.

הצעה לפעילות תלמידים

בתצפית, ותוך השוואת מפה לשטח, ניתן לזהות את שליטת התל על השטחים המישוריים שבעמק, ששימשו לגידול תבואה, וכן את נקודת המפגש בין הבזלת (ממזרח) והרי צפת (ממערב) היוצרים מעבר הכרחי לדרך.
ניתן לעמוד על משמעות השליטה על דרכים ושטחי תבואה בעת העתיקה, ולהסיק מכך שהישוב בחצור הוא ישוב ממלכתי שתפקידו לאבטח ולשלוט בסביבתו.
בתצפית ניתן לזהות שהתנאים הגיאוגרפיים לא השתנו: העמק משמש מרחב חקלאי, וכביש 90, הכביש הראשי באצבע הגליל, עוקב אחר תוואי הדרך העתיקה.
בכל זאת בחצור אין יישוב גדול, וזאת משום שהתנאים הגיאו-פוליטיים השתנו: בעת העתיקה חצור הייתה על הדרך הראשית המובילה לדמשק ולממלכות מסופוטמיה, ואילו כיום כביש 90 מסתיים בגבול סוריה ולבנון, והוא למעשה דרך ללא מוצא.