לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי תל ערד - גורמי מיקום

25/09/2016

שם השיעור: גורמי מיקום גיאוגרפים של ערד העתיקה

העיר הכנענית ותצפית דרומה לנגב
העיר הכנענית ותצפית דרומה לנגב

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

גיאוגרפיה ישובית: גורמי מיקום של ישוב

תופעה הממחישה את הנושא:

תל ערד שוכן בנקודת המפגש בין יחידות נוף: הר חברון, מדבר יהודה ובקעת באר-שבע (שמדרום לה הרי צפון הנגב).

הצעה לפעילות תלמידים:

בתצפית, ובאמצעות מפה גיאוגרפית, ניתן לזהות את מיקומה של ערד העתיקה, השוכנת בחלקה הצפון מזרחי של בקעת באר שבע. ניתן לזהות את בקעת באר שבע גם כשטח קרקעי גדול המתאים לחקלאות ולמרעה, וגם כיחידת נוף המקשרת בין ארצות ערב במזרח לבין הים התיכון במערב, ובין הנגב וסיני בדרום לארץ-ישראל בצפון.

מתוך הסיור בתל ומתוך הנראה בתצפית, ניתן לעמוד על ארבעה גורמים שקבעו את מיקום ערד: מיקום אסטרטגי – בקו פרשת המים הארצי, בין נחל באר שבע לנחל צאלים, כלומר בקו מזרח-מערב מהבקע לים התיכון, ובקו צפון-דרום בין הנגב וסיני לארץ ישראל. ביטחון – גבעה טבעית, שסביבה נבנתה חומה. מים – שקע טבעי אליו התנקזו מי נגר עיליים. מרחב חקלאי – שטחי חקלאות ומרעה בבקעת באר שבע.​