לומדים גיאוגרפיה בקסטל-יישובים במרחב

11/08/2015

שם השיעור: יישובים והתיישבות בהרי ירושלים בתצפית מגן לאומי הקסטל

מבשרת ציון דוגמה לישוב קהילתי
מבשרת ציון דוגמה לישוב קהילתי

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

יישובים במרחב: מאפייני יישובים בהקשר הגיאוגרפי

תופעה הממחישה את הנושא

בתצפית מהקסטל ניתן לזהות מאפיינים גיאוגרפיים של יישובים שונים והתאמתם לנוף ההררי. ביניהם:

  • עיר
  • יישוב קהילתי
  • יישובים חקלאיים
  • יישובי מיעוטים: מוסלמים ונוצרים

הצעה לפעילות תלמידים

ניתן לערוך טבלה משווה בין מאפייניהם הגיאוגרפיים של צורות התיישבות שונות. בין המאפיינים:

  • יחידת מגורים
  • חומרי בנייה
  • גינון
  • מקורות תעסוקה
  • שירותים קהילתיים

למשל: בנייה צפופה וגבוהה בעיר לעומת בתים פרטיים ביישובים הכפריים; אזורי עשייה מול שטחים חקלאיים; קיומם של שירותים קהילתיים כגון: מרכז קניות או מרכז ספורט; קיומם של מבני דת.

ניתן לתת לילדים דף תצפית אותו הם צריכים למלא תוך כדי התבוננות בנוף, להתאים את צורת ההתיישבות ולנמק.

בהמשך, ניתן לבחון כיצד כל אחת מצורות ההתיישבות שזוהו לעיל, תואמת למבנה ההררי של הרי ירושלים.

למשל: חקלאות מטעים, לולים ורפתות, במקום שדות חיטה; מיקום דרכי הגישה לאורך עמקים ושלוחות; פריסת היישובים הכפריים בהתאם לטופוגרפיה של השלוחות; חציבה בהר לצורך יישור שטח לבנייה ועוד.