לומדים גיאוגרפיה בשמורת טבע גמלא - נוף

13/09/2016

שם השיעור: מסילים וקניון: עיצוב הנוף על ידי המים בשמורת גמלא

ערוץ נחל דליות
ערוץ נחל דליות

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תהליכים בנוף ועיצובו על ידי מים: מסילים, שיפוע, בלייה, קניון, התחתרות לאחור.

תופעה הממחישה את הנושא:

שביל "הדליות" ושביל ה"דולומנים" חוצים מסילים, תעלות מים רדודות, המתפתחות לקניון חתור בסלעי הבזלת.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יצפו אל הנוף בשתי נקודות באפיק הנחלים: בסיור בחלקם העליון של הנחלים, ניתן לזהות כי הנוף הוא שטוח (רמה) וערוצי הזרימה של המים הם רדודים ובלתי מפותחים (מסילים). זוהי עדות לכך שהרמה היא 'צעירה', כלומר התהוותה רק לאחרונה במונחים גיאולוגיים. בניגוד חריף לכך, בתצפית אל חלקם התחתון של הנחלים, ניתן לזהות נוף מצוקי, ובו ערוצי נחל הזורמים בתהום.

התלמידים ינסו להסביר את ההבדל בין שתי הנקודות, ולתאר את תהליך היווצרותו של הנוף. הפתרון נראה בתצפית, והוא הבקע. תחילה הייתה רמה ועליה זרימה רדודה, כפי שנראה בחלק המזרחי של הנחלים. אחר כך, נפתח שבר הבקע ונוצר פער טופוגרפי אליו זרמו הנחלים. פער כזה, הנראה למשל במפל גמלא, מאיץ את זרימת המים והם פוגעים בסלע שבתחתית המצוק ויוצרים מכתשים ומעוקים. הסלע מעל מאבד מאחיזתו ומתמוטט, והמפל זז מעט מזרחה (התחתרות לאחור) ברצף של שנים נע קו המצוק מזרחה, נוצר נוף הקניון הנראה בחלק המערבי של הנחלים.