לומדים גיאוגרפיה בשמורת טבע נחל עמוד

15/07/2015

שם השיעור: מבנה הגליל העליון בתצפית מנחל עמוד

תצפית לעבר הרי מירון ממשטרת תינה
תצפית לעבר הרי מירון ממשטרת תינה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

גבולות גיאוגרפיים ויחידות נוף: הגליל העליון

תופעה הממחישה את הנושא

בתצפית ממשטרת עין תינה נראות יחידות הנוף הבאות:

  • הר מירון, המהווה חלק ממרום הגליל
  • הר כנען (צפת) המהווה חלק מהגליל המזרחי
  • ונחל עמוד החוצץ ביניהם
  • עוד נראים למרחוק (בתלות במזג האוויר) הגליל התחתון
  • הבקע ועבר הירדן

הצעה לפעילות תלמידים:

בתצפית ניתן לערוך טבלת השוואה המדגישה את ההבדלים במאפייניהם הגיאוגרפיים של שני ההרים הנראים בנוף: צבעי הסלעים והקרקע, כמות הצמחים, נוף הצומח, קיומם של ישובים ושימושי קרקע.
ניתן להשלים את המידע הנראה באמצעות מידע ממפות, בתרגיל של השוואת המפה לשטח. למשל, מתוך מפה פיזית לזהות את גובה ההרים, מתוך מפת אקלים את כמות המשקעים וכדומה.
עוד ניתן לחלק מפה של יחידות הנוף ולציין איזה מהן נראות בנוף ומה מאפייניהן. בין השאר:

  • מרום הגליל
  • גליל מזרחי
  • הבקע
  • גליל תחתון מזרחי
  • רמת הגולן

בתצפית המשווה בין שני ההרים בולט מכל שהר כנען חשוף מצמחים יחסית להר מירון. ניתן לערוך משימת מחקר ולבחון הסברים לתופעה.
המחקר מחייב להגדיר את תשתית הסלעים בשני ההרים, דבר הניתן לביצוע רק אם בוחרים שתי תחנות מתאימות במסלול הסיור. בחקירה יתברר כי הר מירון בנוי סלעי גיר קשים, ואילו הר כנען בנוי מסלעי גיר רכים יחסית.
בסלע הקשה מתפתחים סדקים דרכם חודרים המים, מגבירים את בליית הסלע לקרקע ומהווים מקור מים לצמחים.
בסלע הרך יש פחות חלחול של מים, ולכן זמינות הקרקע והמים לצמחים היא דלה. את ההבדל בסלעי שני ההרים ניתן להדגים גם בעזרת מפה גיאולוגית, בה מסומן הר מירון בצבע ירוק, והר כנען בצבע צהוב.