לומדים גיאוגרפיה בשמורת טבע עיינות צוקים

07/07/2015

שם השיעור: נווה מדבר עיינות צוקים

בריכה בשמורת עיינות צוקים על רקע מצוק העתקים
בריכה בשמורת עיינות צוקים על רקע מצוק העתקים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

נווה מדבר, כאי של מים וחיים בשטח מדברי​

תופעה הממחישה את הנושא

עיינות צוקים הינה נווה מדבר הנוצר כתוצאה ממספר רב של מעיינות, המים הם מים מליחים הנובעים מתוך שכבת חלוקים בתוך המילוי של בקע ים המלח. זמינות המים מאפשרת התפתחות של צומח, בעלי חיים, והתיישבות אנושית. לנסיגת מפלס ים המלח השפעה על מיקום הנביעות.​

הצעה לפעילות תלמידים

את הפעילות מומלץ להתחיל בתצפית לעבר ים המלח, מאזור קליה. בתצפית ניכר הבדל ברור בין האזור הירוק של נווה המדבר לבין הנוף המדברי.
בסיור בעיינות צוקים ניתן לזהות נביעות מים היוצאות בין חלוקי סלע. בנוסף ניתן לבדוק את התנאים הא-ביוטים בנווה מדבר לעומת תנאי המדבר: כמות מים וזמינותם, טמפרטורה, חשיפה לקרינת השמש.
יש להגדיר כי זמינות המים, כל השנה, מהווה אזור בו תנאי הגידול שונים מהסביבה המדברית.בהמשך, ניתן לערוך רשימה של מיני צמחים, בעלי חיים, שרידים לפעילות האדם בעבר ועדויות לפעילות אדם בהווה.
שפע העדויות לחיים ישלים את ההבנה לגבי ייחודו של נווה המדבר. עוד ניתן, להתמקד בנמלה האורגת, שזהו גבול תפוצתה הצפון מערבי, והתאפשר רק בזכות מקור המים.
התלמידים יזהו על עצי האשל את קיני הנמלה וכן מחסות של כנימות וציקדות. בעונת החורף ניתן לצפות בבניית הקינים הנעשה בעזרת זחלי הנמלה.