לומדים גיאוגרפיה בשמורת טבע עין גדי - נחל דוד

שם השיעור: נווה מדבר בעין גדי

תצפית לעבר נחל דוד וים המלח

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

נווה מדבר, כאי של מים וחיים בשטח מדברי

תופעה הממחישה את הנושא

נחל דוד זורם במזרח מדבר יהודה, אזור מדברי המתאפיין ביובש ובטמפרטורות קיצוניות. באפיק הנחל נובעים מספר מעיינות המזרימים לערוץ מים באיכות טובה, בשפע ובכל השנה. מצב זה מסייע בהתפתחות של חיים, צמחים, בעלי חיים והתיישבות אנושית.

הצעה לפעילות תלמידים

מומלץ להתחיל את הפעילות מתצפית אל השמורה, מחוץ לאפיק נחל דוד. למשל משלוחת אכסניית הנוער או משלוחת המקדש הכלקוליתי. בתצפית ניכר ההבדל בין נוף המרחב המדברי שמסביב לבין נוף נווה המדבר.
​ניתן לאסוף נתונים לצורך השוואה בין שני האזורים במאפיינים כגון כיסוי צומח, מגוון צומח, בעלי חיים או סימני בעלי חיים, פעילות אדם או שרידים מעשי ידי האדם.
בסיור בנחל דוד ניתן לזהות את הצמחים המרכזיים, את בעלי החיים הבולטים ואת שרידי פעילות האדם.
מסקנת המחקר המשווה היא שהתפתחות החיים מבוססת על מקור המים, ומכאן שזמינות המים היא התכונה המבדילה בין מדבר לנווה-מדבר.תלמידים ברמה גבוהה יותר יוכלו לבצע בדיקות מדעיות להשוואת התנאים בין המדבר לנווה-המדבר.
מלבד כמות המים, זמינותם ואיכותם, ניתן להשוות טמפרטורה וחשיפה לקרינת השמש, ולזהות כי החיים עצמם בנווה המדבר (ובעיקר העצים) תורמים למיתון תנאי המדבר הקיצוניים.