לומדים היסטוריה בגן לאומי ירקון

25/09/2016

שם השיעור: ציר הזמן – ישן וחדש – בתל אפק בגן לאומי ירקון

מגדל המבצר העותומני הבנוי על רחוב רומי
מגדל המבצר העותומני הבנוי על רחוב רומי

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

לוח כרונולוגי, עתיק ומודרני, לפני ואחרי

תופעה הממחישה את הנושא:

בגן שרידי יישוב מתקופות שונות, החל מהמאה ה-13 לפני הספירה: בית המושל המצרי, רחוב מהתקופה הרומית ומבצר עותומני. כל בנייה מתאפיינת בחומרים ובסגנון שונים ומוציאה את הבנייה הקודמת מכלל שימוש.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את השרידים בחלקו הדרומי של התל. עליהם לתאר את הממצא במילים ובשרטוט ולשער לאלו פעולות היה קשור. עליהם להסיק שמדובר ברחוב של יישוב או לכל הפחות בדרך מרוצפת. בהמשך עליהם לבחון בדרך דומה את המגדל הדרום-מזרחי במבצר העותומני. בתוך כך, עליהם להסיק כי בניית המגדל על גבי הרחוב, מבטלת את השימוש ברחוב, ולכן המגדל נבנה אחרי הרחוב. בשלב שלישי עליהם לבחון את בית המושל המצרי באותו אופן: תיאור הממצא במילים ובשרטוט והשערה לגבי התפקוד. עליהם להסיק שמדובר בבית מגורים מפואר. כעת עליהם לבחון את הקשר בין הבית לבין המבצר ולזהות שהבית נמצא מתחת לרצפת המבצר. כלומר – המבצר מבטל את השימוש בבית, ולכן נבנה אחריו.

המסקנה היא שהמבצר מאוחר לשרידים האחרים כי הוא מבטל את השימוש בהם. בהמשך ניתן להציע שאלות מורכבות יותר כגון: הציעו דרכים לבחון מה נבנה קודם, בית המושל או הרחוב? או, הציעו דרכים לשער מה נבנה קודם: המבצר העותומני או מפעל השאיבה הבריטי. התשובה בשני המקרים נסמכת לא על קו מגע בין השרידים, אלא על איכות הבנייה, סגנון הבנייה והחומרים שבהם נעשה שימוש. למשל, רק בראשית המאה העשרים החל השימוש בבטון, ולכן מפעל השאיבה (הבנוי מבטון) מאוחר למבצר.