לומדים היסטוריה בגן לאומי מבצר יחיעם - מלחמת העצמאות

שם השיעור: תקופת מלחמת העצמאות במבצר יחיעם

שיחזור עמדת לוחמים ממלחמת העצמאות במבצר יחיעם
שיחזור עמדת לוחמים ממלחמת העצמאות במבצר יחיעם

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

המאבק להקמת מדינת ישראל​

תופעה הממחישה את הנושא

מבצר יחיעם שימש מקום ייסודו של קיבוץ יחיעם. בתצפית לנוף ניתן להמחיש את מקומו המבודד של הקיבוץ בין יישובים ערביים. שרידי העמדות ותעלות הקשר מעידים על המצור וההתקפה שבהם היה נתון הקיבוץ בחודשים ינואר עד מאי 1948.

הצעה לפעילות תלמידים

קיבוץ יחיעם מאפיין יישובים קטנים ומבדדים רבים, שהיו נתונים תחת התקפה ומצור בחלקה הראשון של מלחמת העצמאות.
כדי לעמוד על הבעיה יש לערוך תצפית, באמצעות השוואת מפה היסטורית (מלפני שנת 1948) אל הנוף הנראה.יש לזהות את היישובים היהודיים המעטים – ובמיוחד חיפה ונהריה, ואת היישובים הערביים, ובמיוחד עכו וכברי. ניתן לזהות בנוף כי הכביש ליחיעם עובר דרך כברי הערבית, וכי הקיבוץ מבודד מסביבתו.
בהקשר זה ניתן להסיק לגבי בחירת הקיבוץ להתמקם בין שרידי המבצר (ראו בשיעור "מיקום אסטרטגי ואמצעי ביצור במבצר יחיעם").בהמשך יש לסקור ולזהות את אמצעי הביצור של הקיבוץ: תעלות הקשר, עמדות התצפית וההגנה. לחמישים חברי הקיבוץ נוספו 30 לוחמי חיל השדה של ארגון ה'הגנה', והתבצרותם הייתה התשובה העיקרית לבעיה בחלק הראשון של מלחמת העצמאות.
הביצורים שנראים בשטח עמדו בהתקפה ישירה על הקיבוץ ב- 20 בינואר 1948. האספקה ליישובים המבודדים נעשתה באמצעות שיירות משוריינות, אך הן היו פגיעות מאוד, כפי שקרה לשיירה ליחיעם בחודש מרץ שנפגעה ממארב בעוברה בכברי.
הביצורים והשיירות סיימו את תפקידם בחודש מאי, אז נכבש הגליל המערבי במבצע 'בן עמי' והמצור הוסר.​