לומדים היסטוריה בגן לאומי מבצר יחיעם- ציר הזמן

15/07/2015

שם השיעור: ציר הזמן והתקופות בקירות מבצר יחיעם

שרידים של החומה הצלבנית במבצר יחיעם ומעליה החומה מהתקופה העותמנית
שרידים של החומה הצלבנית במבצר יחיעם ומעליה החומה מהתקופה העותמנית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מקורות ללימוד העבר, הלוח הכרונולוגי, התקופה הצלבנית והתקופה העותומנית​

תופעה הממחישה את הנושא

בקיר החומה החיצוני, מימין לשער דהר אל-עמר, נראים שרידי בסיס החומה מהתקופה הצלבנית, ומעליו שרידי הקירות מהתקופה העותומנית. השרידים נבדלים בגודל האבן, טיב הסיתות, המיקום בקיר, וחומר המילוי בין האבנים.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יחקרו את קיר החומה, ויזהו הבדלים בין שני סגנונות בנייה שונים. עליהם להגדיר את ההבדלים, ולשער כיצד התהוו. העובדה שסגנון אחד נבנה על גבי סגנון שני צריכה להעיד כי מדובר בשתי תקופות, כשהחלק הנמוך הוא הקדום יותר והחלק הגבוה הוא המאוחר.על יסוד התנסות זו יתבקשו התלמידים לזהות 'קווי תפר' נוספים בקירות המבצר, ולהגדיר מה הם השרידים מהתקופה הצלבנית ומה הם השרידים מהתקופה העותומנית. כמו כן, אפשר להנחות אותם לאתר בתחומי הגן סגנון בנייה שלישי, המתאפיין בעיקר בשימוש בבטון, ומתאים לתקופה המודרנית, עת התיישב במקום קיבוץ יחיעם.