לומדים היסטוריה בגן לאומי עין עבדת ואחוזת קבר בן גוריון

מיפוי אתרי רשות הטבע והגנים בהתאמה לתוכניות הלימודים

אחוזת הקבר של פולה ודוד בן גוריון
אחוזת הקבר של פולה ודוד בן גוריון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

ציונות – חזון יישוב הנגב

תופעה הממחישה את הנושא:

אחוזת קברי דוד ופולה בן גוריון

הצעה לפעילות תלמידים:

תלמידים יצפו אל הנוף המדברי הנשקף מאחוזת הקבר. לנוכח הנוף מאפייני הנגב כמרחב להתיישבות: שטח נרחב מאוד, שיש בו מקורות מים מועטים ולכן מתאים פחות להתיישבות קבע ולחקלאות. ניתן להקריא קטע המתאר את המדבר כמקום חיים המתאים לנוודים בלבד. על יסוד ממצאי התצפית יקריא המדריך קטעים מחזונו של דוד בן גוריון. למשל: "בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו – כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה וישובה" (מתוך המאמר: משמעות הנגב, דוד בן גוריון, 1955).

בהמשך ניתן לערוך טקס אל מול הקברים. ניתן לקרוא קטעים נוספים מחזונו של דוד בן גוריון, ואף להציג את מדרשת שדה בוקר הנראית ממול, כהגשמת החזון: יישוב קבע של אנשי מדע במדבר: "על אנשי המדע בישראל לחשוף סודות הטבע המיוחדים לארצנו ולמצוא דרכים להשתלט על איתניו – ובזאת יפתחו דף חדש ומקורי במחקר המדעי, יעזרו להפרחת השממה המנחה כל עתידנו – ויתרמו אולי התרומה הגדולה ביותר שיש בכוח המדע לתרום לפתרון הבעיות האנושיות הגדולות" (שם).