לומדים היסטוריה בגן לאומי ציפורי

20/09/2016

שם השיעור: תרבות יהודית בתקופת התלמוד בציפורי

גן לאומי ציפורי
zipori, אלון לויטה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תקופת התלמוד: חיים יהודיים בארץ ישראל

תופעה הממחישה את הנושא:

שרידי ישוב מתקופת המשנה והתלמוד ובו בית כנסת. ברצפת הפסיפס עיטורים של סמלים יהודיים: סצנות מסיפורי המקרא כעקדת יצחק, פריטים מעבודת המקדש כשולחן לחם הפנים וכן כתובות בעברית. לצדם עדויות לתרבות הלניסטית כגון אל השמש שבמרכז הרצפה וכתובת בשפה היוונית.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את מבנה בית הכנסת ויערכו תרשים של המתאר. על התרשים יש להוסיף את מיקומם של העיטורים השונים. עליהם לנמק מדוע מניחים שהמבנה שימש כבית כנסת: בניין ציבורי, חלל פנימי למתפללים, סמלים יהודיים על רצפת הפסיפס. בנוסף, עליהם לפענח את הכתובות שנמצאו על הרצפה, בעזרת דף עזר הכולל מפתח של האותיות. לפי הכתובות יזהו התלמידים מי הם תושבי המקום אשר תרמו לבניית בית הכנסת.

התלמידים יערכו מיון של העדויות השונות הקשורות לתרבות יהודית בצד עדויות לתרבות זרה. בין השאר: הסמלים היהודיים לעיל, בצד סמלים הלניסטיים כגון אל השמש והשפה היוונית. יש להדגיש את קיומן של דמויות – חיות ובני אדם, ברצפת בית הכנסת, דבר הנוגד לכאורה את הדיבר "לא תעשה לך פסל…". על יסוד הממצאים, וכן בתוספת מקורות כתובים מן המשנה, יגדירו התלמידים את אחד ממאפייני התרבות של התקופה: חיים יהודיים עשירים המושפעים מהתרבות השלטת.