לומדים היסטוריה בקסטל - מורשת קרב

15/07/2015

שם השיעור: מורשת חללי הקרב במלחמת העצמאות בגן הלאומי קסטל

סלע הנצחה עליו חקוקים שמות הנופלים
סלע הנצחה עליו חקוקים שמות הנופלים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מורשת קרבות מלחמת העצמאות​

תופעה הממחישה את הנושא

סלע הנצחה ועליו חקוקים שמות הנופלים בקרב. שדה המערכה של הקרב על הקסטל במלחמת העצמאות.

הצעה לפעילות תלמידים

פעילות זו מתאימה להוראת היסטוריה, באמצעות הסיפור האישי, וכן במסגרת החינוך הכללי להנחלת המורשת.
כל צוות תלמידים יקבל את שמו של אחד מחללי הקרב בטרם היציאה לאתר, ויתוודע לקרות חייו באמצעות המידע באתר האינטרנט 'יזכור'.
בקסטל, יזהו התלמידים את הלוחמים שאודותם למדו, על גבי סלע ההנצחה.
ניתן לשלב את הסיפורים האישיים של הנופלים גם במהלך תיאור הקרב. על פי תוכנית מוכנה, יעצור המורה או המדריך את התיאור בכל שלב, ויבקש מאחד הצוותים להציג את המידע שאספו אודות אחד הלוחמים, שפעילותו קשורה לשלב זה בקרב.