לומדים היסטוריה בשמורת טבע גמלא

13/09/2016

שם השיעור: הישוב גמלא בתקופת בית שני ונפילתו במרד הגדול

הפירצה בחומה בעיר גמלא
הפירצה בחומה בעיר גמלא

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

המרד הגדול ברומאים

תופעה הממחישה את הנושא:

שרידי ישוב יהודי הממוקם על שלוחה תלולה בין הנחלים גמלא ודליות ובו שרידים התואמים את המסופר אצל יוסף בן מתתיהו אודות מרד היהודים ברומאים.

הצעה לפעילות תלמידים:

בתצפית על שרידי היישוב, בטרם ירידה בשביל, יזהו התלמידים את מבנה היישוב המתואר אצל יוסף בן מתתיהו: "… שיפוע מחוספס יורד מהר גבוה ובאמצעיתו מזדקרת רמה משוכה כדבשת. שיפועו של המדרון שווה באורכו בשני צידיו, וכך דומה צורתו לזו של גמל ומכאן שמו… בצדדיו ובפניו הוא נפסק על ידי בקעות שאי אפשר לגשת אליהן. בחלקו התחתון, בכתף שממנו מתרחק ההר, מתמעט קושי השטח. אבל יושביה התקינו בו חפירות וכך נעשה גם הוא קשה לגישה." ניתן לערוך שרטוט של היישוב הנראה, ולעמוד על כך שגמלא מבוצרת באופן טבעי כמעט מכל עבריה. התלמידים יזהו את נקודת החולשה של העיר – בחיבור השלוחה אל רום הרמה.

בסיור בשרידי הישוב התלמידים יזהו, בעזרת מפת היישוב, את שרידי החומה, מגדל העוז, הפירצה בחומה, מילוי הבתים הצמודים לחומה על מנת לחזקה. הסיור בשטח יחזק את ההבנה של תנאי שטח קשים וביצור טבעי. ניתן לקרוא במהלך הסיור את תאור הקרב, ולהבין את סופו, שעה שהתושבים נלחצו מערבה לעבר המצוק.