לומדים היסטוריה בשמורת טבע נחל המערות

שם השיעור: התפתחות תרבות האדם הפרהיסטורי בנחל המערות

דגם של שלד אדם מהתקופה הנטופית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

התקופה הפרהיסטורית

תופעה הממחישה את הנושא:

בתוך מערת התנור ניתן לראות את תוצאות החפירה הארכיאולוגית (משנות ה- 20 של המאה העשרים). חלק מממצאי כלי הצור מוצגים בשלט לפי מיקומם בשכבה המתאימה. במדרגת הסלע (טרסה) שבפתח מערת הנחל נמצא העתק של קבורת אדם, אחד מתוך 80 שלדים שנחשפו באתר. במקום זה ניתן לזהות גם שרידי בנייה של קיר תמך.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יתייחסו לדגמים של כלי הצור המוצגים בשלט, המסודרים בהתאמה לשכבה בה נתגלו. ניתן לזהות התפתחות מסוימת בכלים במאפיינים כגון: גודל, צורה, שיטת ייצור וטיב החוד.

ניתן להעלות השערות לגבי השימושים השונים שנעשו בכלים. ניתן לערוך טבלת השוואה בין השימושים בכלי הצור, לבין הכלים המודרניים המשמשים לאותן מטרות. בתוך כך ראוי להתייחס לעצם העובדה כי האדם ייצר כלים, גם אם פשוטים. יכולת זו של ייצור כלים היא אחד מסימני ההתפתחות של האדם, התפתחות הנמשכת עד ימינו אנו.

תצוגת הקבר מעידה על התפתחות תרבותית נוספת. ניתן לשאול מדוע נהוג לקבור את המת ומה הדבר מעיד על תפיסת החיים. העובדה שהמת נקבר בתנוחה מיוחדת בתוספת של מחרוזות, מעידה כי אין מדובר רק בצורך אסתטי של סילוק הגופה, אלא בכך שהאדם העניק משמעות וערך לחיים ולמוות. אולי אף מדובר באמונה כלשהי לגבי חיים אחרים שלאחר המוות, כפי שקיים בתרבויות מאוחרות. כמו כן ראוי לקשור את השיחה למעבר מתרבות נדודים לתרבות של יישובי קבע. קבורת המתים יכולה להעיד שהאדם המשיך להתגורר באותו מקום תקופה ארוכה.