לומדים מדעי הטבע בגן לאומי אשכול - בתי גידול

25/09/2016

שם השיעור: בתי גידול וחתך צומח בנחל הבשור: באפיק ובמשטחי הלס בפארק אשכול

ילדים משקמים את נחל נעמן במסגרת פרוייקט שומרי הנחל - צילמה רחל אשכול
ילדים משקמים את נחל נעמן במסגרת פרוייקט שומרי הנחל - צילמה רחל אשכול, ילדים משקמים את נחל נעמן במסגרת פרוייקט שומרי הנחל - צילמה רחל אשכול

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

השוואה בין בתי גידול

תופעה הממחישה את הנושא:

בערוץ הנחל ובסמוך לנביעות, באזורים בהם יש מים עיליים או מי תהום גבוהים, צומחים קנה מצוי, אשל היאור וסוף מצוי. במשטחי קרקעות הלס, בהן החלחול נמוך ומרבית המים נשטפים, צומחים שיטה, אשל ולענה חד זרעית.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יאפיינו את התנאים הא-ביוטיים בכל אחד מבתי הגידול: האפיק ושוליו. המאפיינים יהיו בהתאם לרמת התלמידים כגון: הגדרת הקרקע, לחות, טמפרטורה, זמינות מים וטופוגרפיה.

בהמשך יזהו התלמידים, בעזרת מגדיר צמחים או כרטיסיות מתאימות את הצמחים הגדלים בכל אחד מבתי הגידול ויזהו סימני בעלי חיים. בנוסף יש לבדוק את כיסוי הצומח: גודל הצמחים, מספר מינים וצפיפותם. בסיכום יש להשוות בין התנאים הא-ביוטיים, ובמרכזם זמינות המים, לבין סוגי הצמחים וכיסוי הצומח.