לומדים מדעי הטבע בגן לאומי אשכול - גופי מים

25/09/2016

שם השיעור: גופי מים בנחל הבשור כבית גידול בפארק אשכול

גן לאומי בשור - פארק אשכול
גן לאומי בשור - פארק אשכול, גן לאומי בשור - פארק אשכול

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

מים כסביבת חיים

תופעה הממחישה את הנושא:

באפיק נחל הבשור, בתחומי הגן הלאומי, נובעים מספר מעיינות השופעים כל ימות השנה. המים נקווים לבריכות קטנות באפיק. באזורים רבים איגום המים נעשה באופן מלאכותי.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יבחנו את התנאים הא-ביוטיים של גופי המים. המדדים יהיו בהתאם לרמת התלמידים, כגון: טמפרטורה, עומק, מהירות זרימה, עכירות, מליחות ועוד. ניתן לערוך השוואה בין גופי המים לבין סביבתם, על מנת להגדיר את טיבו של בית הגידול הלח, ואת המושג "גוף מים".

בהמשך יבדקו התלמידים את החי והצומח במקווי מים. יש לאסוף מים בכלי כיבול או בעזרת נפה ולזהות את האורגניזמים בעזרת מיקרוסקופ שדה ומגדיר. בדיקות אלו ניתן לערוך במספר תחנות, למשל באזור הנביעה, בבריכה המלאכותית ובבריכות השכשוך. ניתן להשוות את ממצאי הבדיקות ולהגדיר קשרים בין תכונות גוף המים לבין בעלי חיים, כגון ככל שהמים רדודים ועומדים, הטמפרטורה שלהם גבוהה יותר, ומספר האורגניזם קטן.