לומדים מדעי הטבע בגן לאומי כוכב הירדן

25/09/2016

שם השיעור: יער פארק ומִפְנִים במדרונות כוכב הירדן

עצי חרוב לצד שביל הסיור
עצי חרוב לצד שביל הסיור

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

יער פארק, בית גידול, מפנה צפוני

תופעה הממחישה את הנושא:

שביל הליכה סובב את המבצר ועובר במדרון המזרחי ובמדרון הצפוני של פסגת כוכב הירדן. במדרון המזרחי שולט יער פארק של עצי שיזף ובתה עשבונית, המהווה בית גידול לצבי ארץ ישראל ושפני סלע. המדרון הצפוני עשיר יותר וכולל גם עצי שקד, אלון תבור, זית, וחרוב.

הצעה לפעילות תלמידים:

בסיור לאורך השביל המקיף, יגדירו התלמידים את התנאים הא-ביוטיים. בחינת המאפיינים תהיה בהתאם לרמת הידע של התלמידים. הקרקע הנוצרת על סלעי בזלת היא עשירה וטובה, כפי שלמשל מוכר בנופי רמת הגולן. אולם כמות המשקעים באזור זה היא נמוכה, והשיפוע התלול מקטין את החלחול לטובת זרימה עילית. בגלל כמות המים המועטה הזמינה לצמחים, בית הגידול הוא יבש וכולל עצים בודדים שביניהם מרווח גדול. זהו נוף צומח המכונה יער פארק. ניתן להגדיר את עצי השיזף וכן נציגים עיקריים בבתה העשבונית, בהתאם לעונת השנה.

בהמשך ההליכה בשביל יבצעו התלמידים השוואה בין בתי הגידול במדרון המזרחי ובמדרון הצפוני. ניתן לערוך מדידות של תנאים א-ביוטיים כגון: קרקע, שיפוע, קרינה, טמפרטורה ולחות קרקע; וכן השוואה של מגוון הצמחים וכיסוי הצומח. המסקנה היא שהמדרונות דומים בסוג הקרקע ובשיפוע, אולם נבדלים בעוצמת הקרינה הישירה של השמש. לכן, במדרון המזרחי הקרקע יבשה יותר, ואילו בצפוני יש יותר מים זמינים לצמחים. בהתאם, המפנה הצפוני עשיר ומגוון יותר מבחינה בוטנית: גאופתים, חד שנתיים ועצים, כרמי זיתים וטראסות נטושות.​