לומדים מדעי הטבע בגן לאומי עין עבדת ואחוזת קבר בן גוריון - נווה מדבר

25/09/2016

שם השיעור: בית גידול לח – נווה מדבר בעין עבדת

מים וצומח  בעין עבדת
מים וצומח בעין עבדת

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

נווה מדבר, כאי של מים וחיים בשטח מדברי

תופעה הממחישה את הנושא:

בקניון עין עבדת יש זרימת מים כל השנה ממספר מעיינות הנובעים בקניון, לאורך הנחל נוצרו בריכות קטנות וסביבן עולם של צמחים ובעלי חיים. בין הצמחים: קנה מצוי, סוף, סמר וימלוח. בין בעלי החיים: יעל נובי והפסמונים, עופות כגון סלעית, זנבנים, סנוניות ועוד.

הצעה לפעילות תלמידים:

ניתן לערוך השוואה בין אזור ערוץ נחל יבש לבין ערוץ הנחל שבו זורמים מים. חלקים יבשים מצויים במעלה הערוץ לפני המפל העליון (גישה מהחניון העליון) או במורד הנחל מעבר לחניון התחתון. מאפיינים להשוואה: השטח המכוסה צומח, מגוון סוגי צמחים, גודל הצמחים, כמות העלים והמרכיבים הירוקים בכל צמח, וכן עדויות לקיומם של בעלי חיים. ניתן לזהות את הצמחים ואת בעלי החיים המרכזיים בכל תחנה. מתוך ההשוואה ניתן להסיק כי התפתחות החיים מבוססת על מקור מים, ומכאן כי זמינות המים היא המבדילה בין מדבר לנווה מדבר.

ניתן להעמיק ולבדוק את התנאים הא-ביוטיים והביוטיים בכל תחנה: מסלע, טמפרטורה, לחות יחסית וחשיפה לקרינה. כמו כן ניתן להתמקד בצמח אחד או בבעל חיים אחד, ולזהות התאמות לתנאי המדבר, או לתנאי נווה המדבר: התאמות פיזיולוגיות והתאמות התנהגותיות.​