לומדים מדעי הטבע בגן לאומי קריית פארק הרמון

25/09/2016

שם השיעור: התאמת צומח לבית גידול בגן המדברי בחי רמון

גן מדברי בחי רמון
גן מדברי בחי רמון, גן מדברי בחי רמון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

התאמת צומח לבית גידול

תופעה הממחישה את הנושא:

על שטח של 11 דונם הוקמו ששה בתי גידול האופיינים להר הנגב: חמאדה, מעיין מדברי, מצוק ודרדרת, אפיק נחל, דיונה, לס וסלע.

הצעה לפעילות תלמידים:

ניתן להתמקד בבית גידול אחד אותו רוצים לבדוק ולאפיין את התנאים הא-ביוטיים שבו, בהתאמה לרמת התלמידים, באמצעות מדידות: טמפרטורה, לחות, סוג הקרקע, רמת מליחות בקרקע ועוד. בעזרת מגדיר צמחים או כרטיסיות יזהו התלמידים את הצמחים האופייניים לבית הגידול, ואת התאמת תכונות הצמחים לתנאים הא-ביוטיים שהוגדרו.

בשלב שני ניתן לערוך השוואה בין שני בתי גידול או יותר. תחילה ישוו התלמידים את התנאים הא-ביוטיים. למשל, כמות המים בהשוואה בין בתי הגידול של קרבת המעיין, אפיק הנחל והחמאדה. בנוסף יבחרו התלמידים צמח אחד המאפיין כל בית גידול וישוו בין הצמחים מבחינת גודלם, מיקומם, צורת העלים, בשרניות הגבעולים וכדומה.​