לומדים מדעי הטבע בחוף בית ינאי - סלעי כורכר

10.08.2015

שם השיעור: תהליכי בנייה ובלייה ברכס הכורכר בחוף בית ינאי

שפך נחל אלכסנדר, ברקע רכס הכורכר גן לאומי נחל אלכסנדר חוף בית ינאי

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

תהליכים בנוף: בנייה ובלייה בסלעי כורכר

תופעה הממחישה את הנושא

מצוק כורכר מדרום (בית ינאי) ומצפון (מכמורת), צנירים והתמוטטויות במצוק הכורכר, חסרונו של הכורכר באזור שפך נחל אלכסנדר, סלעי כורכר מגודדים בקו המים.

הצעה לפעילות תלמידים

תחילה יגדירו התלמידים את סלעי הכורכר במצוק. עליהם להבחין בגרגירי החול המהווים מרכיב מרכזי בסלע, בתסיסה בחומצה המעידה על נוכחות גיר ובקווי השיכוב האלכסוניים הניכרים בחתך המצוק והמרמזים כי מקורו בשיכוב צולב האופייני לדיונות חול.

תחנת הבדיקה השנייה תהייה בקו הגלים, הסוחפים את גרגירי החול. תחנה שלישית תהייה ברצועת החולות, שחלקם נודדים ברוח, וחלקם מיוצבים תחת שורשי הצמחים.

מהנתונים שנאספו ניתן לשרטט את תהליך הבנייה של רכסי הכורכר: חול מוסע בים, מושקע בחוף הים, נודד מקו החוף פנימה על ידי הרוח, מתייצב עקב פעילות ביוטית, ובפעילות ארוכת טווח, הכוללת גם מעורבות גיר, מתאבן לכורכר.

בהמשך יחקרו התלמידים את תהליכי הבלייה וההרס. תחילה עליהם להבחין בצניר הקיים למרגלות רכס הכורכר.

צניר זה נוצר עקב פעילות הגלים, המכים בתחתית המצוק. בהמשך יזהו את ההתמוטטויות הנוצרות במצוק ויקשרו זאת לחוסר יציבות הנוצר מהצניר.

הסלעים הנופלים מתפוררים חזרה לחול, ואילו את בסיס המצוק ניתן לזהות שקוע ומגודד מתחת לגובה הגלים. תהליכי הבלייה כוללים אם כך צניר ביסוד המצוק, התמוטטות וגידוד על ידי הגלים.

ניתן בסיכום להתייחס לפעילות האדם, בבנייה על שפת המצוק, שעלולה לערער את יציבות המצוק, ולגרום לבלייה מהירה יותר, שעלולה לגרום לנפילת הבתים.​