לומדים מדעי הטבע בעיינות צוקים - מים

10/08/2015

שם השיעור: מקוה מים בשמורת טבע עיינות צוקים כבית גידול

בריכת מים בעיינות צוקים
בריכת מים בעיינות צוקים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מים, מים כסביבת חיים

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורת עיינות צוקים נובעים המים כל ימות השנה, בכמות גדולה מאוד. אלו מים מליחים המאפשרים התפתחות חיים. בין השאר: קנה מצוי, סוף מצוי, קנה סוכר גבוה, דגים: אמנון הירדן ונווית כחולה, דו חיים: צפרדע הנחלים וקרפדה ירוקה, פרוקים: סרטן הנחלים ורכיכות: שחריר הנחלים.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יזהו את הצומח במקווה מים בעזרת מגדיר צמחים לפי רמת התלמידים.

לכל צמח ניתן לערוך דף תצפית, למקם את הצמח ביחס לגוף המים: בתוך המים, בגדה או בנתיב הזרימה וליצור תרשים של חיגור צומח. לבדיקת החי במקווה המים יש לאסוף מים בכלי כיבול או בעזרת נפה ולזהות את האורגניזמים המצויים בגוף המים.

בנוסף ניתן לזהות בעלי חיים בקרבת המים ובאוויר ולמקם אותם ביחס לגוף המים: בתוך המים, בקרקע הלחה, בין הצמחים ובאוויר.

לאחר פעילות ההגדרה ניתן לחקור את התנאים הא-ביוטיים של בית הגידול:

  • גודל הבריכה
  • מהירות זרימה
  • עכירות המים
  • רמת המלחים במים

כמו כן ניתן לבחון את ההקשרים בין התנאים הביוטיים למאפייני הצומח והחי.

עוד ניתן לערוך השוואה בין בית גידול של מים עומדים בבריכה לבין בית הגידול של מים זורמים.