לומדים מדעי הטבע בעין חמד - מחזור המים

15.07.2015

שם השיעור: מעיין שיכבה בגן לאומי עין חמד, ערוץ נחל כיסלון

מעיין עין חמד

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מחזור המים:

  • מעיין שכבה
  • סלע מחלחל וסלע אטום​

תופעה הממחישה את הנושא

בשטח הגן נובעים מספר מעיינות שכבה, אשר שפעתם תלויה בגשמים ולכן בולטת יותר בחורף ובאביב. ניתן לזהות את סלעי הדולומיט וכן מחשוף של סלעי חוואר שקו המגע ביניהם מהווה את מקור הנביעות.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יחקרו את תכונות הסלעים, דולומיט וחוואר, הנגלים בגן.

ניתן להגדירם במאפיינים כגון:

  • קושי
  • מירקם
  • צבע ואטימות למים

הבדיקה תמחיש את המושגים סלע מחלחל וסלע אטום למים וכן את המושגים שכבה עוצרת ושכבה אוצרת (אקויפר ואקויקלוד).
התלמידים יערכו ניסוי ובו יכניסו סלע אטום וסלע מחלחל, זה על גבי זה, בבקבוק פלסטיק. את הבקבוק יש לנקב במספר נקודות לאורכו: חור אחד מול שכבת הסלע האטום, חור נוסף בקו המגע בין השכבות וחור שלישי מול שכבת הסלע המחלחל. בעת ששופכים מים לבקבוק, יצאו המים דרך החור שבקו המגע בין השכבות.
בנוסף, ניתן לשוטט בגן ולאתר נקודות נביעה נוספות של מעיינות שכבה. כמו כן ניתן למדוד על ידי שעון וכלי קיבול את קצב השפיעה של המעיינות.