לומדים מדעי הטבע בעין חמד-מים כסביבת חיים

15/07/2015

שם השיעור: מקווה מים בגן לאומי עין חמד כבית גידול

גוף מים בעין חמד
גוף מים בעין חמד

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מים:

המים כסביבת חיים​

תופעה הממחישה את הנושא

קטע מנחל כיסלון עובר בתחומי הגן הלאומי, זהו החלק העשיר ביותר במים שהזרימה בו בכל עונות השנה וזאת בשל ריבוי המעיינות. מי המעיינות נקווים לברכות קטנות בין הסלעים.​

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יבחנו את החי והצומח במקווי המים. יש לאסוף מים בכלי כיבול או בעזרת נפות, ולזהות את האורגניזמים המצויים בעזרת מגדיר (ראו הפעלות בנושא החי בשלולית).
ניתן להשוות את דגימות המים בין מספר מקורות, למשל השוואה בין ראש הערוץ לבין תחתיתו או השוואה בין מים עומדים למים זורמים.
בהמשך יחקרו התלמידים את התנאים הא-ביוטיים של כל אחד מגופי המים

ניתן להתייחס למאפיינים כגון:

  • עכירות המים
  • טמפרטורת המים
  • מהירות זרימה​