לומדים מדעי הטבע בשמורת חי בר יטבתה - מיון בעלי חיים

07/07/2015

שם השיעור: מיון בעלי חיים למחלקות בחי בר יטבתה

כלוב הנחשים בשמורת טבע חי בר יטבתה
כלוב הנחשים בשמורת טבע חי בר יטבתה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מחלקות בעלי חיים ובית גידולם​​

תופעה הממחישה את הנושא

במרכז טורפים מוצגים מגוון של בעלי חיים מדבריים כגון: נמר, שועל חולות, תן, פנק וצבוע מפוספס. לצדם מכרסמים כגון: קוצן מצוי, גרביל חולות, מריון ועוד.
בתצוגת הזוחלים, נחשים ארסיים: אפעה, שפיפון וצפע ונחשים לא ארסיים: פתן שחור וזעמן.
בתצוגת העופות הדורסים: בז מצוי, אוח, נשר, רחם ועזניית הנגב.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יאפיינו בעלי חיים ממחלקות שונות על פי רשימת מדדים. שלושת המחלקות הבולטות: זוחלים, עופות ויונקים. בין מדדי ההשוואה ניתן להגדיר

מדדים של מבנה גוף כגון:

 • כסות גוף
 • גפיים
 • אברי-חוש
 • צבע וגודל

ומדדים של התנהגות כגון:

 • תנועה
 • רבייה
 • תזונה
 • טיפול בצאצאים

מסגרות חברתיות וסוג מחסה
לאחר שלב ההגדרה ניתן לתת משימות השוואה. תחילה השוואה של בעלי חיים בתוך המחלקות, כלומר לזהות מאפיינים אחידים לכל מחלקה.
בהמשך ניתן להשוות בין בעלי חיים ממחלקות שונות, החולקים בית גידול זהה – המדבר.
ניתן לחפש אחר מאפיינים אחידים של בעלי חיים מדבריים ממחלקות שונות. השוואות נוספות שניתן לערוך:

 • בין עופות דורסי-יום לבין דורסי-לילה
 • בין יונקים טורפים ליונקים צמחוניים
 • ובין נחשים ארסיים לנחשים תת-ארסיים