לומדים מדעי הטבע בשמורת חי בר יטבתה - פעילות חברתית של בעלי חיים

07/07/2015

שם השיעור: פעילות חברתית ומסגרות חברתיות של בעלי החיים בחי בר יטבתה

יען זכר בריקוד חיזור
יען זכר בריקוד חיזור

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

התנהגות בעלי חיים​

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה הוקצה שטח פתוח של חורש שיטים וצמחי מדבר ובו נמצאים בעלי חיים חופשיים, כמו ראם לבן, פרא, יען, וצבי נגב.
בעלי החיים נמצאים בשטח הדומה, עד כמה שניתן, למקום מחייתם הטבעי על כן נוח לעקוב אחר התנהגותם החברתית.​

הצעה לפעילות תלמידים

ניתן לחקור תחילה את המסגרות החברתיות של בעלי החיים.
האם הם חיים כבודדים, בזוגות, בלהקות, בעדרים או בהרמונות.
במסגרות חברתיות גדולות ניתן לזהות את הפרטים שבקבוצה:

  • זכרים
  • נקבות
  • צעירים ומבוגרים
  • ולהגדיר את צורת ההתנהגות השכיחה לכל תת-קבוצה

בהמשך ניתן לחקור התנהגויות בחיי יומיום כגון הזהרת העדר מפני סכנה, התכנסות או התפזרות כאמצעי הגנה מחיות טורפות, התכנסות להגנה מפני חום וקור, נידוי פרט מהעדר, ריב בין בעלי חיים על מנהיגות, פעילות משחקית, שמירה על הצעירים ועוד.
בתיאום מראש ניתן לצפות בבעלי החיים בזמן האכלה. במקרה זה ניתן לעקוב אחר התנהגותם, להשוות בין הפרטים השונים באותה קבוצה או להשוות בין התנהגות בעלי חיים שונים בשעת האכילה.

שאלות חקירה לדוגמה:

האם מתברר סדר בין הפרטים בגישה לאוכל? האם האכילה נעשית בשטח הפתוח או שבעל החיים לוקח את המזון למקום מסתור? כיצד שומרים בעלי החיים על עצמם בזמן האכילה?​