לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע החולה - התאמת מבנה גוף הציפור לבתי הגידול

02.06.2015

שם השיעור: התאמת מבנה גוף הציפור לבתי הגידול השונים בשמורת החולה

להקת אגמיות בבריכה צילם דורון ניסים-רשות הטבע והגנים

​המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

התאמת יצורים לסביבתם.

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה מגוון עשיר של עופות מים המותאמים לתנאי הסביבה בה הם חיים. במרכז האגם עופות המותאמים לשחיה ולצלילה המאפשרים להם חיפוש מזון בתוך המים, או לחמוק מאויב כגון: ברכיה ומרית. בגדות המים עופות המחפשים את מזונם במים הרדודים או באדמה הטובענית, כמו לבנית קטנה. בסבך הצומח בגדות עופות קטנים כגון הסופית.​

הצעה לפעילות תלמידים

מומלץ לצפות בציפורים ובעופות מים בשעות הבוקר, ומומלץ להצטייד במשקפות.

התלמידים יצפו בעופות במספר תחנות המייצגות בתי גידול שונים. במהלך התצפית ישוו התלמידים, בטבלה, בין הציפורים במאפיינים של מבנה גוף כגון גודל, מקור ורגליים; מאפיינים של התנהגות כגון צורת התקדמות, מספר פריטים יחד, סוג פעילות; ומאפיינים של בתי הגידול כגון עומק המים, כמות הצמחים והמזון הזמין.

ההשוואה תמחיש את הקשר בין מבנה גוף לבית גידול, כגון:

  • קרומי שחיה לעופות הפעילים באגם
  • מקור ורגליים ארוכים לעופות הגדה
  • ומבנה גוף קטן לעופות הסבך

בנוסף לשלושת בתי הגידול של עופות המים, ישנן ציפורי שיר ועופות דורסים כגון: דרור וזרון סוף הפעילים בשמורה לנוכח שפע המזון.

ניתן להשוות את מבנה הגוף וההתנהגות של ציפורים אלה, בהשוואה לעופות המים ולעמוד על מאפיינים אחידים לכל עופות המים.